No Content Found

Av andycespedes@msn.com | 2011-03-22

Hej Hej

Efter att ha hämtat det STORA paketet så var första intrycket att de såg tuffa, var inte så klumpiga och tunga. Detta underlättar för mina barn som kommer att utföra testet (hårdtesta :-) ).

Då vädret och underlaget inte tillåter test nr 2 dvs rulldelen så fokuserar vi på skridsko delen först… Då mina 2 barn ålder 6 & 7 år har olika strl. på fötterna så ska det bli intressant att se vad/hur detta upplevs när man justerar storlekarna.